0
Aansluitingsformulier Beverse Baseball en Softballvereniging 2020
50 Waarborg bovenshirt
eenmalig voor nieuwe leden
Add
selected (edit)
85 Beeball Rookies
Add
selected (edit)
120 Beeball Majors
Add
selected (edit)
130 Miniemen
Add
selected (edit)
140 Kadetten
Add
selected (edit)
175 Junioren (jonger dan 18 jaar)
speel je enkel of ook bij de softball dames? noteer dat dan even in het opmerkingen veld hieronder.
Add
selected (edit)
90 Recreanten
Add
selected (edit)
100 Slowpitch
Add
selected (edit)
190 Softball Dames (vanaf 18 jaar)
Add
selected (edit)
190 Seniors (vanaf 18 jaar)
Add
selected (edit)
Add
selected (edit)

De indiener van dit formulier verklaart hierbij akkoord te gaan met statuten en reglementen van KBBSF VBSL en Beveren Lions en te handelen naar de letter en de geest van onderstaande documenten:

1. Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (13/07/2007)
2. Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (24/07/1996)
3. De algemene en de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolissen, afgesloten door de VBSL
4. Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.

Voor niet-EU leden: ik verbind me ertoe de geldende wetgeving in verband met mijn verblijf in België te respecteren.

In overeenstemming met de Belgische wet over de bescherming van het privéleven met betrekking tot de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, beschikt U steeds over het recht van inzage en verbetering van uw gegevens.

De privacyverklaring van Beveren Lions vindt U via deze link.

0
Aansluitingsformulier Beverse Baseball en Softballvereniging 2020
Please verify the details below before submitting the form